Начало

Организацията е  структурирана в следните направления: детски градини, детска ясла, здравни кабинети в училищата и детските градини, други дейности по образование, лагери и други дейности по здравеопазване.