За нас

Предмет на дейност на ВРБ „Детски градини, детска  ясла и здравни кабинети“: финансово управление и счетоводно обслужване, координиране дейността на детските градини, детските ясли, здравните кабинети  и други дейности по образованието.

ВРБ „ДГ, ДЯ и ЗК“ изпълнява функциите на второстепенен разпоредител с бюджет към община Свиленград.  Дейност „Детски градини, детска ясла и здравни кабинети“ осъществява своята дейност като взаимодействие с дейността на общината (Първостепенен разпоредител с бюджет) и самостоятелно като второстепенен разпоредител с бюджет, съгласно правата и отговорностите, определени със Заповед на кмета в началото на всяка бюджетна година.

Организацията е представлявана от Ръководител – един от директорите  – Смирлена Щирянова.

Стратегически план 2015-2020