Дейности

Детски градини

ДГ „Зорница“

Адрес: Свиленград;
Директор: Смирлена Щирянова;
Телефон: 0886332276;
е-mail: odz.zornica@abv.bg;
Бюджет

ДГ „Снежанка“

Адрес: Свиленград, ул. “ Христо Ботев “ № 21;
Директор: Надежда Иванова;
Телефон: 0879160172 ;
е-mail: snejankasv@abv.bg
Бюджет

ДГ „Радост“

Адрес: Свиленград, ул. Иларион Макариополски №8;
Директор: Веселина Чукачева;
Телефон: 0886334451;
Бюджет

е-mail: radost.sv@abv.bg.

ДГ „Слънце“

Адрес: Свиленград, бул. България 189;
Директор: Женя Шидерова;
Телефон: 0886334435;
е-mail: slance_svilengrad@abv.bg.
Бюджет

ДГ „Детелина“ и филиали в с.Капитан Андреево и с.Момково

Адрес: Свиленград, ул. Света гора №5 а;
Директор: Златка Ходжева;
Телефон: 0879160174;
е-mail: detelina1@abv.bg.
Бюджет

Детски ясли

ДЯ „Пролет“

Адрес:Свиленград, ул.”Генерал Скобелев”№ 22;
Директор: Галя Бойдева ;
Телефон: 0879 160176;
е-mail: dya_prolet@abv.bg
Бюджет

Други дейности

 • Дейност Други дейности по образование включва шофьорите на училищните
  автобуси;
 • Здравни кабинети към училищата и детските градини;
 • Здравен медиатор;
 • Административно звено – Административно звено включва главен счетоводител, счетоводител
  оперативен, служител „Човешки ресурси”, касиер, администрагор
  информационни системи;
 • Млечна кухня;
 • Дейност Ученически почивни лагери;